tisdag 30 september 2014

Geologidag i Los!

Det har varit geologivecka i Los. 
Geologi handlar om hur jorden är uppbyggd och vad som finns under markytan. 
Bergarter, stenar, mineraler och sånt...
Los bibliotek har samarbetat med Los skola och Föreningen Loosgrufvan. 
Skolans elever har tittat på filmer om geologi och årskurs 8 och 9 har varit på exkursion.
Alla skolans elever och lärare har varit till Falu koppargruva på studiebesök.
 I biblioteket har det varit utställningar...
och tipsrunda.
Gratismaterial från Geologins dag delas ut efter att man besvarat frågorna.


Inga kommentarer: